CBCB - úvodní strana

 

CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4 - Nusle

ID datové schránky: mtpy2rc
T: 277 778 650, 242 438 650

Desatero odpovědného zadlužování

 • 1. NEPŮJČUJI SI NA ZBYTEČNOSTI
  Vždy si musím rozmyslet, zda produkt nebo službu, kterou si chci prostřednictvím úvěru pořídit, skutečně potřebuji právě teď. Platí jednoduché pravidlo: za vlastní peníze mohu něco chtít, za půjčené však danou věc musím nutně potřebovat.
 • 2. NEPŘEPLÁCÍM ŽIVOTNOST
  Na úvěr si nekupuji žádný produkt/službu, které budu splácet déle, než je jejich životnost. Pokud si pořídím týdenní dovolenou, neměl bych ji splácet celý rok.
 • 3. NERISKUJI BANKROT
  Je nezbytné vytvářet rezervy na "horší časy" a myslet na to, že ždycky může být hůř. Pokud zvažuji úvěr, nejdříve si musím propočítat, jakou částku mohu s ohledem na svoji finanční situaci vydávat měsíčně na splátku.
 • 4. NEDŮVĚŘUJI VŠEM
  Musím si dobře rozmyslet, od které společnosti si mohu půjčit. V dnešní době může nabízet a poskytovat půjčky téměř kdokoliv. Společnosti, které neprověřují své žadatele v úvěrových registrech, si kompenzují riziko výší úroků a také jinými sankcemi.
 • 5. NEJSEM UNÁHLENÝ
  Z nabízených úvěrů vybírám vždy ten nejvýhodnější. Vždy musím porovnávat nabídky od různých poskytovatelů. Rozhodně nevolím první variantu, která je mi předkládána.
 • 6. NEPOROVNÁVÁM POUZE ÚROKY
  Pokud si beru úvěr, nevolím podle nejnižší nabídky úroků. Musím zvažovat všechny ostatní poplatky, jako jsou poplatky za správu úvěru, za uzavření smlouvy či jakékoli sankce. Důležité je provonat sazby RPSN a celkovou částku, kterou zaplatím.
 • 7. NEPODEPISUJI NEZNÁMÉ
  Vždy se podrobně seznámím se smlouvou a úvěrovými podmínkami včetně případných sankcí či pokut. Nepodepisuji nic, čemu nerozumím. V případě potřeby se poradím s odborníky.
 • 8. NEMYSLÍM JEN NA SOUČASNOST
  Své závazky splácím vždy řádně a včas, a tím si buduji pozitivní úvěrovou historii do budoucna. Navíc se mohu pojistit pro případ neschopnosti splácet v budoucnu.
 • 9. NEPŮJČUJI SI NA PŮJČKU
  Pokud přes všechna opatření nastane situace, kdy nejsem schopný úvěr splácet, nepůjčuji si další peníze na vyrovnání dluhu. Snažím se domluvit řešení přímo s věřitelem, který mi původní úvěr poskytl.
 • 10. NEVĚŘÍM NA ZÁZRAKY
  V případě, že mi seriózní finanční instituce žádost o úvěr odmítne, je nutné se znovu zamyslet nad vlastní ekonomickou situací. Finanční instituce tím nechrání pouze sebe, ale i mě před předlužením. Není na místě hned žádat o "dražší" úvěr jinde, to jsou pak podmínky zaručeně méně výhodné.