CBCB - úvodní strana

 

CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4 - Nusle

ID datové schránky: mtpy2rc
T: 277 778 650, 242 438 650

Ochrana osobních údajů

Počáteční i průběžné zařazování či aktualizace informací (údajů) v NRKI je v případě klientů – fyzických osob podmíněno poskytnutím souhlasu se zpracováním údajů v NRKI. V souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů lze osobní údaje klientů – fyzických osob zpracovávat pro účely vzájemného informování věřitelských subjektů pouze s jejich souhlasem. Vložení osobních údajů do NRKI jedním z věřitelských subjektů automaticky neznamená, že tyto údaje budou volně přístupně dalším věřitelským subjektům – další věřitelské subjekty budou opět potřebovat písemný souhlas příslušného klienta, aby se na tyto údaje obsažené v NRKI mohli dotázat; v případě osobních údajů klientů – fyzických osob se tedy v NRKI uplatňuje princip tzv. dvojího souhlasu.

  • Záruka bezpečnosti vašich dat
  • Zákon na ochranu osobních údajů